Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

I am a refugee calling out for rights

Read the poem "I am" on p. 18 here and write your own poem.

You can follow this framework:
We write our own poems for refugees…
I am _____________________________________ (write a person)
I am _____________________________________
(write an object)
I am looking for _____________________________
I am hiding from ____________________________
I want ____________________________________
I hope ____________________________________
I am a refugee calling out for rights.
Name: _____________________________


You can also draw something.

Please upload your poems here:

Made with Padlet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου